Dzisiaj dodano 0 ofert. Polska Zaloguj się
Login:
Hasło:

Zarejestruj się
Zapomniałem hasła

Ładowanie...
Do góry
Informacja
Serwis korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plikow Cookies. Warunki przechowywania plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki.
Rozumiem
pracazagranica

Jesteś w: Strona główna > Rejestracja

Wyszukiwarka
Wpisz frazę:

Zaawansowana
Facebook
Aktualności

Nie dodano jeszcze żadnych aktualności.

Rejestracja

Informacje podstawowe:

Login:
Adres e-mail:
Hasło:
Powtórz hasło:

Informacje dodatkowe:

Imię:
Nazwisko:
Województwo:
Miasto:
Kod pocztowy: -
Ulica:
Nr telefonu:

Regulamin:

Regulamin serwisu ogłoszeniowego pracezagranica.pl


KORZYSTANIE Z WSZYSTKICH FUNKCJI SERWISU: PRZEGLĄDANIE OFERT, DODAWANIE OFERT, REJESTRACJA  ITP. - JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.
JEDYNE FUNKCJE PŁATNE ZWIĄZANE SĄ Z MOZLIWOŚCIĄ WYRÓŻNIANIA OFERT - SĄ STOSOWANE TYLKO WTEDY, GDY OGŁOSZENIODAWCA JEST ZAINTERESOWANY TAKĄ OPCJĄ. JEST CAŁKOWICIE DOBROWOLNE.

Pracezagranica.pl jest serwisem internetowym dotyczącym ogłoszeń o pracy.§ 1. INFORMACJE OGÓLNE
    1. Zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, poniższy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorcy.
    2. Usługodawcą jest firma HEPI z siedzibą w Łodzi przy ul. Kolumny 11/13. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej numer: 40621, wydany przez Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź WIDZEW.
    3. Regulamin dotyczy Internetowego Serwisu o Pracy, znajdującego się pod internetowym adresem: http://www.pracezagranica.pl, zwanego dalej również Serwisem. Kontakt do administratora serwisu: internet@hepi.pl.
    4. Usługobiorcą (zwanym dalej również Użytkownikiem lub Ogłoszeniodawcą) jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
    5. Regulamin Serwisu udostępniony jest dla wszystkich Użytkowników nieodpłatnie, pod adresem internetowym: http://www.pracezagranica.pl/regulamin.html
    6. Usługobiorca jest związany postanowieniami Regulaminu oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    7. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie, bez wcześniejszego informowania użytkowników. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich wprowadzenia i opublikowania na łamach Serwisu.
    8. Logowanie, rejestracja i korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu w formie i treści obowiązującej w momencie podjęcia danej czynności.
    9. Użytkownik powinien każdorazowo przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zapoznać się z Regulaminem.

§ 2 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Zbieranie danych osobowych osób poszukujących pracy.
    2. Udostępnianie powyższych danych potencjalnym pracodawcom (zainteresowanym firmom).
    3. Zbieranie ofert pracy oraz udostępnianie ich Usługobiorcom.
    4. Wysyłanie ofert pracy drogą elektroniczną zarejestrowanym użytkownikom, którzy wyrazili chęć subskrypcji - według kryteriów przez nich określonych.
    5. Zbieranie danych osobowych w celach rekrutacji (m.in. listów motywacyjnych, CV) na zlecenie firm trzecich.
    6. Publikacja, prezentowanie i rozpowszechnianie w ramach Serwisu informacji na zlecenie firm trzecich.

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
    1. Wymagania techniczne niezbędne do pełnej współpracy (korzystanie, rejestracja) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
       Komputer lub inne urządzenie elektroniczne posiadające dostęp do Internetu oraz oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka).
       Przeglądarka obsługująca pliki cookies z włączoną ich obsługą.
       Przeglądarka obsługująca javascript z włączoną ich obsługą.
       Posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail.
    2. Zasady korzystania z niepublicznej części Serwisu:
       Aby móc skorzystać z publikacji CV, subskrypcji, publikacji ogłoszeń oraz aby uzyskać dostęp do bazy CV, należy się zarejestrować.
    3. Rejestracja jest jednoznaczna:
       Z akceptacją Regulaminu.
       Ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę,
       Ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy, jego partnerów handlowych oraz dystrybuowanej na zlecenie podmiotów trzecich.
    4. Odpowiedzialność:
       Za treść, zgodność oraz prawdziwość danych podawanych w formularzach rejestracji CV, rejestracji firm, subskrypcji oraz formularzach publikacji odpowiada osoba lub firma umieszczająca te dane.
       Usługobiorca nie może przekazywać za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
    5. Poszczególne usługi Serwisu świadczone są odpłatnie lub nieodpłatnie, w zależności od decyzji Usługodawcy.
    6. O odpłatności danej usługi, cenie i warunkach jej świadczenia usługodawca będzie informował na łamach Serwisu w dziale dotyczącym usług płatnych.
    7. Usługodawca ma prawo do usuwania lub blokowania kont Użytkowników bez podania przyczyny.
    8. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
       Warunkiem niezbędnym do umieszczania CV w bazie, subskrypcji ogłoszeń, dostępu do bazy CV i publikacji ogłoszeń jest rejestracja.
       Usługobiorcy korzystający z publikacji CV oraz subskrypcji po zalogowaniu na łamach Serwisu, mają możliwość całkowitego usunięcia danych podanych w formularzach rejestracyjnych, bądź ich edycji.
       Usługobiorcy korzystający z dostępu do bazy CV oraz publikacji ofert pracy mają możliwość edycji danych, bądź ich usunięcia po wysłaniu drogą elektroniczną stosownej informacji na adres e-mail: internet@hepi.pl.
    9. Tryb postępowania reklamacyjnego:
       Usługobiorca ma prawo do reklamacji.
       Reklamację należy przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: internet@hepi.pl.
       Usługodawca ma 7 dni na rozpatrzenie reklamacji.
   10. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   11. Warunki świadczenia informacji handlowej drogą elektroniczną:
       Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności jeśli udostępnił w tym celu identyfikujący go adres e-mail.

§ 4. ZASADY i ZAKRES KORZYSTANIA Z SERWISU PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW    
    1. W Serwisie jest dozwolone umieszczanie ogłoszeń związanych wyłącznie z pracą: oferty pracodawców bezpośrednich, legalnie działających pośredników pracy, osób poszukujących pracy, a także oferty firm transportowych zajmujących się przewozem osób.
       Ogłoszenia o innej treści będą natychmiast usuwane.
       Pojedyncze ogłoszenie może dotyczyć wyłącznie jednej oferty.
       Ogłoszenia będące reklamą oferty będą natychmiast usuwane.
       Niedopuszczalne jest umieszczanie w ogłoszeniu reklamy czy adresu www innych stron konkurencyjnych w stosunku do Serwisu.
    2. Niedopuszczalne jest umieszczanie w Serwisie ogłoszeń sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, związanych z pornografią, używkami, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej itd. oraz treści faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
    3. Serwis umożliwia jedynie zamieszczenie ogłoszenia - zatem nie jest stroną ani pośrednikiem w świetle polskiego prawa. Mimo wzmożonych starań nie jest w stanie kontrolować w 100% wiarygodności i tego, czy obie zainteresowane strony działają w dobrej wierze. Nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne straty którejkolwiek ze stron. Nie bierze także udziału w ewentualnych późniejszych sporach pomiędzy stronami.
    4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń oraz za błędy w ogłoszeniach i treści niezgodne z prawdą. O to musi zadbać Ogłoszeniodawca, który w razie pomyłki zobowiązany jest do edycji ogłoszenia po jego umieszczeniu. Serwis umożliwia możliwość edycji każdemu, kto umieścił ogłoszenie, po czym zalogował się przy pomocy podanego loginu i hasła dostępowego.
    5. Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszenia bez podania przyczyny, gdy zostanie naruszony jeden lub więcej punktów regulaminu.
    6. Podstawę do usunięcia ogłoszenia stanowią również wszelkie działania Użytkownika na szkodę Serwisu.
    7. Dane kontaktowe Użytkowników Serwisu, pojawiające się przy ogłoszeniach, mogą być wykorzystywane jedynie w celu, w jakim zostały podane, tzn. do nawiązania kontaktu z Ogłoszeniodawcą w celu przeprowadzenia transakcji lub podjęcia negocjacji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja są ZABRONIONE.
    8. Użytkownik, zamieszczając ogłoszenie, zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych przez Serwis (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - Dz. U. nr 133 poz. 883).
    9. Użytkownik ma prawo do zmiany swoich danych lub ich usunięcia z bazy Serwisu w dowolnej chwili.
 
   10 Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go w Serwisie.


Pozdrawiamy,

redakcja serwisu www.pracezagranica.pl

Kod zabezpieczjący:    
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami polityki prywatności

Pola oznaczone kolorem czerwonym muszą zostać wypełnione, aby kontynuować rejestrację.

© Copyright 2013 serwis pracezagranicą.pl, korzystanie z serwisu oznacza akceptację regulaminu.
Create & design: ProSoft

DotPay